دوشنبه 20 شهریور‌ماه سال 1396 - 07:35 ب.ظ

میخایم بریم تئاتر و تو میخوای لباس هات رو خودت بپوشی. همه رو خوب پیش میری اما با کمربند بستنت مشکل داری. 

و چون نمیتونی خودت کمربندت رو ببندی داد و بیداد و گریه راه انداختی که چرا نمی تونی کمربند ببندی. حالا هر چی ما بهت میگیم تو فقط ۶ سال داری،بازم قانع نمیشی.

همیشه توقع ات از خودت زیاده. فردایی که این متن ها رو میخوی باید واقع بین باشی و زیاد به خودت سخت نگیری. منی که دارم این حرف ها رو بهت میزنم تمام این مسیر رو رفتم.

اینقدر لج باز نباش.