شنبه 17 دی‌ماه سال 1390 - 09:45 ق.ظ
شاید گاهی ما آدما فراموش می کنیم که خالقیم.
ما یادمون میره که هیچ نیست جز حس لذتی که میتونیم داشته باشیم.
زندگی یعنی رشدی که مفتخر آن باشیم.
زندگی یعنی خندیدن به سطل زباله درمانگاهی!
زندگی یعنی بیداری مادرانه شاید!
زندگی شوریست که بهانه اش می تواند هیچ باشد.
 و باز من یادم میرود که دعوای من و خدا آیا زرگریست؟!!

بی خیال زارا


.:ZΛRI Я


پ.ن:تصویر امیرحافظ در اوان جوانی